Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

 

กำหนดวันเดินทาง

  • พฤษภาคม – สิงหาคม 2562


 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
  • วันที่2 สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย –Union Building  – เมืองซันซิตี้ –  Game Drive
  • วันที่3 สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก – ห้าง Mall of Africa – ช้อปปิ้ง – ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์
  • วันที่4 โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain                    
  • วันที่5 ล่องเรือชมแมวน้ำ – กรูทคอนสแตนเทีย – วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
  • วันที่6 หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s Peak – ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์
  • วันที่7   เคปทาวน์ – สิงคโปร์ 
  • วันที่8 กรุงเทพฯ 

Comments

comments