Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

 

กำหนดวันเดินทาง

  • สิงหาคม - ตุลาคม 2562


 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)
  • วันที่2 เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี
  • วันที่3   กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
  • วันที่4 สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
  • วันที่5 กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Comments

comments