Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

กำหนดวันเดินทาง

 • สิงหาคม – ตุลาคม 2562


 รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่1   กรุงเทพฯ 
 • วันที่2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
 • วันที่3   นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก
 • วันที่4 ปราก – ปราสาทแห่งปราก – เบอร์โน่
 • วันที่5 เบอร์โน่ – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • วันที่6 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง
 • วันที่7 เวียนนา – เมลค์ –  ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก
 • วันที่8 ซาลส์บวร์ก – มิวนิค – ช้อปปิ้ง
 • วันที่9  มิวนิค – สนามบิน
 • วันที่ 10   มิวนิค – กรุงเทพฯ

Comments

comments