Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

กำหนดวันเดินทาง

  • พฤษภาคม – ธันวาคม 2562


 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1 กรุงเทพฯ 
  • วันที่2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
  • วันที่3 สต็อคโฮล์ม – ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท
  • วันที่4 คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮันเกท
  • วันที่5 ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS
  • วันที่6 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
  • วันที่7 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
  • วันที่8 กรุงเทพ

Comments

comments