Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

มาเที่ยวเมือง Ureshino แวะมากราบไหว้ขอพร ศาลเจ้าโทโยตะมะฮิเมะ ศาลเจ้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเป็นมาที่ยาวนาน

มีตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาอีกว่า นานมาแล้วมีสาวงามผู้หนึ่งนามว่า โทโยตะมะ ฮิเมะ เป็นเทพธิดามังกรที่มีผิวขาวราวหิมะ ปลาดุก นามะซุซามะ เป็นผู้ติดตามรับใช้นาง

ในสมัยก่อนมีการระบาดของโรคผิวหนังในหมู่บ้าน ปลาดุกจึงช่วยเหลือโดยให้ผู้ป่วยมาสัมผัสตัวจะทำให้สุขภาพดี และผิวหนังกลับไปสวยงามอีกครั้ง บริเวณศาลเจ้ายังมีรูปปั้นปลาดุกสีขาวตั้งอยู่อีกด้วย

Comments

comments