Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

กำหนดวันเดินทาง

  • 1 – 7 เมษายน 2562

 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1 กรุงเทพฯ – โอซาก้า
  • วันที่2 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่3 โอซาก้า – อาราชิยาม่า – รถไฟสายธรรมชาติ – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ – สะพานโทเก็ทสึ – เอะนะเคียว – สวนสตรอเบอร์รี่ – ออนเซ็น
  • วันที่4 เอะนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมซากุระ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ศาลเจ้าเซ็นเก็น – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – อาตามิ – ออนเซ็น
  • วันที่5 อาตามิ – คามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุทสึ – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง
  • วันที่6 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ชมซากุระ ณ สวนสุมิดะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ฮาราจูกุช้อปปิ้ง – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ
  • วันที่7 นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

 

Comments

comments