Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

กำหนดวันเดินทาง

  • เดือนเมษายน – สิงหาคม 2562

 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1 กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่2 อินชอน – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา
  • วันที่3 วัดนักซานซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -โซล
  • วันที่4 พระราชชางด๊อกคุง– หมู่บ้านบุกชอนฮันนก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop Duty free – ตลาดเมียงดง
  • วันที่5 ถนนซากุระแห่งกรุงโซล – โซลทาวเวอร์– ศูนย์นำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ– ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

 

Comments

comments