Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

วันนี้พาชมหุบเขานรก จิโกกุดานิ ต้นกำเนิดแหล่งออนเซ็น

หุบเขาแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ซึ่งฉายาความเป็น “นรก” นี้มาจากการที่มีควันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งตรงจุดนี้ถือเป็นจุดต้นกำเนิดน้ำพุร้อนออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นในภูมิภาคฮอกไกโด

รวมถึงทะเลสาบโอยุนุมะไหลถอดยาวเป็นลำธารออนเซ็นผ่านป่าไม้กว่าร้อยเมตรที่สามารถนั่งแช่เท้า

บริเวณลำธารสายเล็กๆนี้ได้อย่างผ่อนคลายพร้อมชื่นชมบรรยากาศที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ

Comments

comments