HOME > NEX WORLD LITE > ไต้หวัน

฿46,900

เดือน ธันวาคม 2561

ชมตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหว

ไต้หวัน

฿35,900

ตุลาคม - ธันวาคม 2561

ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง

ไต้หวัน

฿21,900

ตุลาคม - ธันวาคม 2561

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน

ไต้หวัน

฿19,900

กันยายน - ธันวาคม 2561

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว

ไต้หวัน