Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

฿27,900

ธันวาคม 2562

ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า

สิงคโปร์

฿15,900

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์

สิงคโปร์

฿10,900

พฤษภาคม - ธันวาคม 2562

เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”

สิงคโปร์

฿13,900

มกราคม - มิถุนายน 2562

รายละเอียดโปรแกรม

สิงคโปร์