Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

฿69,900

เดือนกุมภาพันธ์ –กรกฎาคม 2562

เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด - เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ - ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย - ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

รัสเซีย

฿ 62,900

เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) - เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ - นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ด้วยรถไฟด่วน (Sapsan Train)

รัสเซีย

฿ 53,900

เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ - เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด - ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu)

รัสเซีย

฿52,555

เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 2562

ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ - สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ

รัสเซีย

฿50,999

เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 2562

หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ ที่เมืองมูร์มันสค์ - อนุสาวรีย์อโลชา - วิหารเซนต์มาซิล - พระราชวังเครมลิน

รัสเซีย

฿45.555

เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562

สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมสิน - พระราชวังฤดูหนาว

รัสเซีย

฿72,900

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers)

รัสเซีย