Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

฿19,900

กรกฏาคม – กันยายน 2562

วัดนาริตะ, ภูเขาไฟฟูจิชั้น5, วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งชินจูกุ

ญี่ปุ่น

฿18,900

กรกฎาคม – กันยายน 2562

เทศกาลทุ่งดอกไม้ริมทะเลสาบ, ภูเขาไฟฟูจิ, วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งชินจูกุ

ญี่ปุ่น

฿59,900

8 - 13 ตุลาคม 2562

ชมใบไม้เปลี่ยนสี เขื่อนโฮเฮเคียว

ญี่ปุ่น

฿23,888

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน

ญี่ปุ่น

฿59,999

11 - 16 กรกฎาคม 2562

ชมความงามของคาบสมุทรชาโคตัน และแหลมคามุอิ

ญี่ปุ่น

฿59,999

9 - 14 ตุลาคม 2562

สัมผัสวิถีชีวิตชาวเอโดะที่หมู่บ้านดาเตจิไดมุระ

ญี่ปุ่น

฿56,999

10 - 15 ตุลาคม 2562

นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ และสัมผัสกับการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล

ญี่ปุ่น

฿44,900

7 - 12 สิงหาคม 2562

เดินช้อป เดินชิม เดินชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก

ญี่ปุ่น

฿41,900

25 – 30 กรกฎาคม 2562

ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และย่านโอสึ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ เมืองนาโกย่า

ญี่ปุ่น

฿31,900

พฤษภาคม 2562

เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม

ญี่ปุ่น

฿21,900

พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ชมความสวยงามของดอกพิงค์มอส

ญี่ปุ่น

฿22,900

พฤษภาคม - กันยายน 2562

ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ สีแดงกว่าหมื่นต้น

ญี่ปุ่น

฿19,888

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก

ญ๊่ปุ่น

฿49,900

12 - 16 กรกฎาคม 2562

นาริตะ - ยามานาคะโกะ - โตเกียว

ญี่ปุ่น

฿59,900

6 - 11 กรกฎาคม 2562

โนโบริเบทสึ - ฮาโกดาเตะ - โอตารุ - ซัปโปโร

฿62,900

11 - 17 กรกฎาคม 2562

โอซาก้า - เกียวโต - นาโกย่า - ยามานาคะโกะ - โตเกียว

ญี่ปุ่น

฿49,900

11 - 16 กรกฎาคม 2562

โอซาก้า - เกียวโต - นาโกย่า - ยามานาคะโกะ - โตเกียว

ญี่ปุ่น

฿17,888

มิถุนายน - กันยายน 2562

เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ

ญี่ปุ่น

฿18,888

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์

ญี่ปุ่น

฿25,888

เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ - สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ - ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท

ญี่ปุ่น

1 2