Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

฿16,900

สิงหาคม-ตุลาคม 2562

กุ้ยหลิน-เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน ถนนโบราณตงซี-ถนนโบราณซิงผิง ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

จีน

฿27,900

มิถุนายน 2562

คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจี่ยง - ต้าหลี่ - คุนหมิง

จีน

฿31,900

12 - 17 มิถุนายน 2562

สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน

จีน

฿25,900

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ชมถ้ำแกะสลักหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน

จีน

฿24,900

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562

ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน

จีน

฿23,900

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ชมถ้ำแกะสลักหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน

จีน

฿23,900

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน

จีน

฿20,900

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สวยงามไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน

จีน

฿19,900

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน

จีน

฿19,900

มิถุนายน - สิงหาคม 2562

ชมโรงเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี

จีน

฿19,900

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)

จีน

฿18,900

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ชมความงามวิถีความเป็นอยู่ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง

จีน

฿20,900

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

ตื่นตาตื่นใจ กับกายกรรมปักกิ่ง การแสดงพร้อม แสง สี เสียง สุดอลังการ

จีน

฿17,900

พฤษภาคม 2562

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน

จีน

฿17,900

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน

จีน

฿17,900

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง

จีน

฿16,900

พฤษภาคม 2562

เทียนหยาไหเจี่ยว ขึ้นชื่อว่าสุดหล้าเส้นขอบฟ้าจรดกับทะเล

จีน

฿16,900

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

จีน

฿16,900

พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ชมความงามวิถีความเป็นอยู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง

จีน

฿16,900

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล ภายในอควาเรี่ยมจะตกแต่งตามสไตล์ของแอตแลนติก

จีน

1 2