Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

฿16,900

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

จีน

฿16,900

พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ชมความงามวิถีความเป็นอยู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง

จีน

฿16,900

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล ภายในอควาเรี่ยมจะตกแต่งตามสไตล์ของแอตแลนติก

จีน

฿9,900

พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน

จีน

฿31,888

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน

จีน

฿17,888

มีนาคม - มิถุนายน 2562

สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดในจีน

จีน

฿18,888

เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ชมวิวที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซานย่า....อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง

จีน