Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

HOME > TOUR PROGRAMS > NEX WORLD LITE > ตุรกี

฿30,927

เดือนเมษายน 2562

ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden - ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช - ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย - ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

ตุรกี

฿29,900

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย - ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) - ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม

ตุรกี

฿38,900

เดือนเมษายน 2562

พิเศษสุดๆ บิน 5 ดาว พัก 5 ดาว - ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช - ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย - ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

ตุรกี

฿32,900

เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562

พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง - ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช - อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน - ชมดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย - ชมปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี

ตุรกี

฿28,927

เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562

พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ - ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden - พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่

ตุรกี

฿28,900

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562

ชมเมืองอิสตันบูลสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ - ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป

ตุรกี

฿39,900

พฤษภาคม – ธันวาคม 2561

(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว + โรงแรมถ้ำ 1 คืน)

ตุรกี